Sorta hrušk VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
Amanliška
Avranška
Blumenbahovka
Boskovka
Društvenka
Hardijeva
Junijska lepotica
Klapova
Kleržo
Konferans
Krasanka
Pastorjevka
Rdeča viljamovka
Rjavka
Salzburgerca
Šarneška
Viljamovka
Zelena magdalenka


Čas obiranja Čas uporabe ali skladiščenje v klet; skladiščenje v hladilnici


poletna sorta
Klapova

Klapova

Rjavka

Rjavka

poletna sorta
Amanliska

Amanliška

poletna sorta
Aleksander

Amanliška

O nas

Vrtnarsko sadjarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Košiše 16, 1241 Kamnik
Kontakt: Valentin Zabavnik
Tel. Zabavnika 031 497 263
ICRO ‐ Inštitut za celostni razvoj in okolje
Savska cesta 5, 1230 Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.s
041‐731 328
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kamnik
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju