Beličnik

Druga imena
Izvor
Plod Okroglo kopast in srednje debel. Bledo zelenkasto do rumenkaste barve.
Okus Osvežilno kiselkastega okusa brez arome.
Uporaba Takojšnja sveža poraba in peka.
Občutljivost Drevo občutljivo na mraz, jablanovo plesen in raka. Odporno na škrlup.
Posebnosti vzgoje Drevo je šibke rasti.
Zanimivosti Obira se postopno tri do štiri tedne.


VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII


Čas obiranja Čas uporabe;


O nas

Vrtnarsko sadjarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Košiše 16, 1241 Kamnik
Kontakt: Valentin Zabavnik
Tel. Zabavnika 031 497 263
ICRO ‐ Inštitut za celostni razvoj in okolje
Savska cesta 5, 1230 Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.s
041‐731 328
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kamnik
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju