Bobovec

Druga imena
Izvor Ni znan.
Plod Droben do srednje debel, po velikosti neizenačen. Zeleno rumene barve ,z rdečkastimi prižami.
Okus Trpko in kislo, ko se zmehča, postane harmonično in sočno, brez posebne arome.
Uporaba Predvsem za mošt in drugo predelavo.
Občutljivost Odporen na spomladanski mraz in pepelasto plesen; srednje občutljiv na zimski mraz in škrlup.
Posebnosti vzgoje
Zanimivosti Zelo odporen na odtisk in odlično prenaša prevoz.


VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII


Čas obiranja Čas uporabe;


Preberi več:

O nas

Vrtnarsko sadjarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Košiše 16, 1241 Kamnik
Kontakt: Valentin Zabavnik
Tel. Zabavnika 031 497 263
ICRO ‐ Inštitut za celostni razvoj in okolje
Savska cesta 5, 1230 Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.s
041‐731 328
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kamnik
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju