Burlat

Druga imena Bigarreau de Burlat, Early Burlat
Izvor Francoska sorta
Plod Plodovi zelo debeli, temno rdeče rjave barve, po obliki nekoliko trapezasto oglati in se bleščijo. Koščisa majhna v primerjavi s plodom. Srednje dolg pecelj. Meso rdeče, sok svetlejše rdeč.
Okus Sladko-kislega okusa, aromatične, sočne.
Uporaba Drevo srednje močne rasti, zelo rodno in z zelo debelimi plodovi v tem času zorenja. Primerna za gojenje v nižjih drevesnih oblikah.
Občutljivost Cveti srednje pozno. Občutljiva za monilijo, zelo občutljiva za pokanje, če med zorenjem dežuje;
Posebnosti vzgoje Je avtosterilna. Oplodijo jo sorte Germersdorfska, Van, Giorgia, Vipavka, Stella.
Zanimivosti


O nas

Vrtnarsko sadjarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Košiše 16, 1241 Kamnik
Kontakt: Valentin Zabavnik
Tel. Zabavnika 031 497 263
ICRO ‐ Inštitut za celostni razvoj in okolje
Savska cesta 5, 1230 Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.s
041‐731 328
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kamnik
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju