Early lory

Druga imena Earlise
Izvor Francoska sorta
Plod Plodovi drobni do srednje veliki. Barva kožice, mesa in soka so temnordeči.
Okus Plodovi sočni, mehki do polčvrsti, srednje aromatični in sladko kiselkastega okusa.
Uporaba
Občutljivost Cveti zgodaj. Občutljiva za pokanje.
Posebnosti vzgoje Je avtosterilna. Dobro jo oplodi sorta Garnet.
Zanimivosti


O nas

Vrtnarsko sadjarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Košiše 16, 1241 Kamnik
Kontakt: Valentin Zabavnik
Tel. Zabavnika 031 497 263
ICRO ‐ Inštitut za celostni razvoj in okolje
Savska cesta 5, 1230 Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.s
041‐731 328
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kamnik
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju