Garnet

Druga imena Magar
Izvor Je ameriškega izvora.
Plod Plodovi so srednje veliki, ledvičasti do okrogli na kratkem peclju. Barva kožice je temno rdeča do črna, meso in sok sta temno rdeče barve.
Okus Aromatična hrustavka kislo sladkega okusa.
Uporaba
Občutljivost Cveti zgodaj. Je srednje občutljiva za pokanje plodov.
Posebnosti vzgoje Je avtosterilna. Dobro jo oplodi sorta Van. Drevo je srednje bujno in pokončne rasti.
Zanimivosti


O nas

Vrtnarsko sadjarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Košiše 16, 1241 Kamnik
Kontakt: Valentin Zabavnik
Tel. Zabavnika 031 497 263
ICRO ‐ Inštitut za celostni razvoj in okolje
Savska cesta 5, 1230 Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.s
041‐731 328
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kamnik
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju