Gorenjska voščenka

gorenjsa voščenka gorenjsa voščenka gorenjsa voščenka gorenjsa voščenka gorenjsa voščenka
Druga imena Besniška voščenka, Kranjska voščenka.
Izvor Stara gorenjska sorta.
Plod Okrogle ali ploščate oblike, zrel se zlato rumeno obarva.
Okus Ostrejša kislina s časom zorenja oslabi, zelo sočen.
Uporaba Primerna za predelavo in domačo porabo.
Občutljivost Zelo trpežna sorta. Dobro se skladišči.
Posebnosti vzgoje
Zanimivosti


VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII


Čas obiranja Čas uporabe


O nas

Vrtnarsko sadjarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Košiše 16, 1241 Kamnik
Kontakt: Valentin Zabavnik
Tel. Zabavnika 031 497 263
ICRO ‐ Inštitut za celostni razvoj in okolje
Savska cesta 5, 1230 Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.s
041‐731 328
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kamnik
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju