Sorta jabolka VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
Beli zimski kalvil
Beličnik
Bobovec
Boskopski kosmač
Carjevič
Close
Damasonski kosmač
Gdanski robač
Gorenjska voščenka
Herbertova reneta
Jakob lebel
Jonatan
Kanadka
Landsberška reneta
Mantet
Mošancelj
Ontario
Oranžna reneta
Rumena lepocvetka
Zlata parmena
Zvončasto jabolko
poletna sorta
Belicnik

Beličnik

mantet

Mantetzimska sorta
Beli-zimski-kalvil

Beli zimski kalvil

Bobovec

Bobovec

Boskopski kosmač

Boskopski kosmač

Carjevič

Carjevič

Damasonski kosmač

Damasonski kosmač

Gdanski robač

Gdanski robač

Gorenjska voščenka

Gorenjska voščenka

Herbertova reneta

Herbertova reneta

Jakob lebel

Jakob lebel

Jonatan

Jonatan

Kanadka

Kanadka

Landsberška reneta

Landsberška reneta

Mošancelj

Mošancelj

Ontario

Ontario

Rumena lepocvetka

Rumena lepocvetka

Zlata parmena

Zlata parmena

Zlata parmena

Zlata parmena

O nas

Vrtnarsko sadjarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Košiše 16, 1241 Kamnik
Kontakt: Valentin Zabavnik
Tel. Zabavnika 031 497 263
ICRO ‐ Inštitut za celostni razvoj in okolje
Savska cesta 5, 1230 Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.s
041‐731 328
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kamnik
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju