Kanadka

Kanadka Kanadka Kanadka Kanadka Kanadka
Druga imena Kanadska reneta.
Izvor Kanada.
Plod Izrazito debeli okrogli plodovi nepravilnih oblik. Zelene barve, ki prehaja v zeleno rumeno.
Okus Odličnega sočnega sladko kiselkastega okusa z renetno aromo.
Uporaba Sveža poraba, namizno sadje.
Občutljivost Občutljivo na monolijo, krvavo uš in jablanovega raka: malo do srednje občutljivo na mraz, škrlup in jablanovo plesen..
Posebnosti vzgoje
Zanimivosti


VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII


Čas obiranja Čas uporabe


O nas

Vrtnarsko sadjarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Košiše 16, 1241 Kamnik
Kontakt: Valentin Zabavnik
Tel. Zabavnika 031 497 263
ICRO ‐ Inštitut za celostni razvoj in okolje
Savska cesta 5, 1230 Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.s
041‐731 328
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kamnik
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju