KordiaDruga imena  
Izvor Neznanega izvora, selekcionirana na Češkem.
Plod Plodovi srednje debeli, srčasti, temno rdeče do črne barve, čvrsti in zelo sočni na dolgih pecljih.
Okus Odličnega sladko kiselkastega okusa, zelo aromatična.
Uporaba
Občutljivost Cveti pozno. Sorta je precej občutljiva za spomladansko pozebo ter ni občutljiva za pokanje plodov.
Posebnosti vzgoje Bujna rast. Je avtosterilna. Oplodijo jo sorte Regina, Van, Summit in Sunburst.
Zanimivosti


O nas

Vrtnarsko sadjarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Košiše 16, 1241 Kamnik
Kontakt: Valentin Zabavnik
Tel. Zabavnika 031 497 263
ICRO ‐ Inštitut za celostni razvoj in okolje
Savska cesta 5, 1230 Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.s
041‐731 328
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kamnik
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju