Landsberška reneta

Landsberška reneta Landsberška reneta Landsberška reneta Landsberška reneta Landsberška reneta
Druga imena
Izvor Landsberg, današnja Poljska.
Plod Srednje velik do velik, neizenačene okroglaste oblike.
Okus Sočno, sladko kiselkasto, z dobro aromo.
Uporaba Namizno jabolko, primerno tudi za predelavo.
Občutljivost Občutljivo na škrlup, jablanovo plesen, baker in žveplo.
Posebnosti vzgoje
Zanimivosti


VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII


Čas obiranja Čas uporabe


Preberi več:

O nas

Vrtnarsko sadjarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Košiše 16, 1241 Kamnik
Kontakt: Valentin Zabavnik
Tel. Zabavnika 031 497 263
ICRO ‐ Inštitut za celostni razvoj in okolje
Savska cesta 5, 1230 Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.s
041‐731 328
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kamnik
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju