Sunburst

Druga imena  
Izvor Kanadska sorta.
Plod Zelo debeli plodovi, meso in sok sta rdeče barve
Okus Sladko kiselkastega okusa, sočna, srednje aromatična. Hrustavka.
Uporaba
Občutljivost Cveti srednje pozno. Sorta je precej odporna proti pokanju plodov.
Posebnosti vzgoje Je samooplodna. Zgodaj začne roditi. Precej pokončna in bujna rast.
Zanimivosti


O nas

Vrtnarsko sadjarsko društvo Tunjice se skupaj s številnimi partnerji trudi ohranjati sadjarsko dediščino Tunjiškega gričevja
in širše, alpskega in predalpskega prostora z ohranjanjem travniških sadovnjakov, zbiranjem in ohranjanjem starih sort sadja,
s spodbujanjem lokalne skupnosti k oživljanju sadjarstva ter z vzgajanjem najmlajših sadjarjev v osnovnih šolah.

Partnerji

Sadjarsko‐vrtnarsko društvo Tunjice
Košiše 16, 1241 Kamnik
Kontakt: Valentin Zabavnik
Tel. Zabavnika 031 497 263
ICRO ‐ Inštitut za celostni razvoj in okolje
Savska cesta 5, 1230 Domžale
Kontakt: Marta Vahtar
marta.vahtar@icro.s
041‐731 328
DRUGI PARTNERJI:
Občina Kamnik
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju